Privacystatement

 

Privacy

Via de website www.MembersUnited.nl (maar ook www.membersunited.online en www.membersunited.eu, hierna: de “Website”) verzamelt MembersUnited persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke informatie MembersUnited over de bezoekers van de Website verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt. MembersUnited verwerkt de persoonsgegevens voor eigen relatiebeheer en validatiedoeleinden en voor relatiebeheer en validatiedoeleinden van derden. Dat doen ze op grond van haar eigen gerechtvaardigd belang of dat van de derde partij, beide om in contact te kunnen blijven voor de doeleinden met haar klanten en prospects.

1. Wie is MembersUnited?
MembersUnited is een initiatief van MembersUnited BV en Loyalty Engineers en houdt zich bezig met het creëren en vermarkten van diverse marketing-, cashback- en loyalty platformen.
MembersUnited is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de website informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

2. Contact
Als je contact opneemt met de klantenservice van MembersUnited zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht kunnen we je om aanvullende informatie vragen.
De informatie die op deze wijze wordt verzameld gebruiken wij voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten.

3. Bestellingen
Via de website kun je bepaalde producten en/of diensten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 4 en 5, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en niet voor andere doeleinden.
Om de bestelling te kunnen uitvoeren, is het soms vereist dat de opgegeven informatie aan derde partijen wordt gezonden.

4. Advertenties
Het e-mailadres dat je tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, wordt door MembersUnited opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende campagnes van MembersUnited onder jouw aandacht te brengen.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld wordt verstrekt aan derden zoals facebook. Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van MembersUnited gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de derden (zoals Facebook) verzonden. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de website is verstrekt aan een Facebook account is gekoppeld. MembersUnited kan deze personen vervolgens op Facebook een advertentie van De MembersUnited acties tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.

5. Nieuwsbrieven
Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de website, kan door MembersUnited worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven of bepaalde onderwerpen meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de af- en aanmeldmogelijkheid die in je account terug te vinden zijn onder "je gegevens".

6. Cookies
Via de website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de website te raadplegen is. Indien er informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.

7. Statistisch onderzoek
MembersUnited streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de website. Hiervoor is het noodzakelijk dat MembersUnited continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de website en applicaties kan aanbrengen.
MembersUnited kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd ‘geaggregeerd’. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

8. Bewaren van informatie
MembersUnited zal informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

9. Bescherming van jouw informatie
MembersUnited hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. MembersUnited heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Toegang tot en aanpassing van jouw informatie
Als je wilt weten welke informatie MembersUnited over jou verzamelt, kun je MembersUnited vragen om een overzicht te sturen van deze informatie. Dit verzoek kan ingediend worden via het contactformulier van MembersUnited.
MembersUnited zal binnen vier (4) weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. MembersUnited zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien MembersUnited besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal MembersUnited aangeven waarom zij dat niet zal doen.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via de applicatie. Daar vindt u altijd de actuele versie.

12. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je ons een bericht sturen middels het contactformulier